De rol van een individu in voorkoming van verontreiniging

De rol van een individu in voorkoming van verontreiniging!

Overbevolking en vervuiling zijn krachtige ecologische krachten botst op de mens door de invloed zijn op de kwaliteit van het milieu. Alle inspanningen die gericht zijn op het brengen van meer en meer mensen boven de armoedegrens daadwerkelijk verhogen de druk op de natu­ral middelen.

Onzorgvuldig beheer van natuurlijke hulpbronnen is het verstoren van de eco­logische processen zo veel zelfs dat de aarde ’s het leven ondersteunende capaciteit zijnde onderdelen­hoofdzaak bedreigd.

Artikelen 48.A en 51.A van onze constitutie voor bescherming van het milieu. Volgens het Nationaal Comite van Milieu-Planning en Co-Ordina­tie, het kader voor de bescherming van het milieu is gericht op:

(A) De controle van milieuverontreiniging

(B) Het behoud van de natuurlijke hulpbronnen

(C) Ruimtelijke ordening

(E) Milieueducatie

(F) Milieu wetten.

Vervuiling is de brandende kwestie van de dag op mondiaal niveau. Een gezamenlijke inspanning om de vervuiling onder controle moet worden gemaakt door alle overheidsinstanties, technologen, in­dustrialists, landbouwers en de laatste maar niet de minste de gewone man.

Een internationale conferentie over Human Environments werd gehouden in voorraad­Holm in 1971, te benadrukken de noodzaak om de bestrijding van verontreiniging.

Verschillende maatregelen werden aanbevolen door de wetenschappers die deelnemen aan de conferentie, bijv .:

(A) De eerste stap moet zijn om die oorzaken van verontreiniging die glo te identificeren­bal implicaties, en te bedenken beschermende maatregelen moeten worden genomen.

(B) De tweede stap moet zijn om uit te vinden van de draagkracht van het milieu­ment en de emissie van de belangrijkste bronnen van verontreiniging te verminderen.

(C) de derde stap dient een neutralisatiemiddel voor elk type verontreiniging vinden.

(D) De vierde stap moet zijn om ervoor te zorgen dat de maatregelen tegen verontreiniging door alle industrieën worden aangenomen.

(E) De vijfde stap moet de identificatie van de gebieden waar de oorzaak van de verontreinigende­tie is armoede en een gebrek aan milieu-educatie. Besmetting van voedsel en water zijn de fundamentele oorzaken van de vervuiling in dergelijke gebieden.

(F) Het belangrijkste is de start van adequaat onderzoek naar maatregelen ter bestrijding van verontreiniging te ontwikkelen.

Toezicht op het milieu is dringend noodzakelijk voor het beheersen van de vervuiling. Dit houdt in:

(A) Zorgvuldige scrutinisation van de milieukenmerken.

(B) het vaststellen van de normen voor milieukwaliteit

(C) De beoordeling van de bovengenoemde milieukarakteristieken.

(D) bijhouden van de veranderingen in de milieukenmerken en edu­cating mensen over de vervuiling als gevolg van deze veranderingen.

(E) uitwerken van maatregelen om de dreiging van de vervuiling tegen te gaan.

(F) Dispositief milieuwetten en het nemen van gerechtelijke stappen tegen environmen­Tal overtreders.

De inspanningen moeten worden gedaan door elk individu om de vervuiling te controleren. Deze inspanningen omvatten:

(A) De installatie van de juiste methoden riolering.

(B) het storten van niet-biologisch afbreekbaar afval in laaggelegen gebieden.

(C) De installatie van gas installaties Gobar in gebieden met een hoge beschikbaarheid van koeienmest.

(D) Vermindering van de rookontwikkeling en de behandeling van de schoorsteen rook vaste koolstof deeltjes te verwijderen.

(E) oordeelkundig gebruik van meststoffen, pesticiden en detergenten (Wasmiddelen van lage niveau fosfaatgehalte minder schadelijk).

(F) Het kweken van planten, zoals Pyrus (appel), Pinus (chir) en Vitis (druiven) is Advo­ven vanwege hun vermogen om te metaboliseren gasvormige stikstof pol­lutants zoals stikstofdioxide etc. en planten zoals coleus, ficus (banyan) kan Koolmonoxide repareren.

Geschoold personeel met know-how om de problemen als gevolg van vervuiling en voor het opstellen van het milieu bestrijding van de verontreiniging werkzaam zijn in veel instellingen in India aan te pakken. Belangrijke degenen onder hen zijn:

(A) National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), Nagpur.

(B) Bhaba Atomic Research Centre (BARC), Mumbai

(C) Nationaal Comité of Environmental Planning en Coördinatie (NCEPC), New Delhi.

(D) Central Drug Research Institute (CDRI), Lucknow.

(E) Raden van Wetenschappelijk en Industrieel Onderzoek (CSIR).

(F) Central Public Health Engineering Research Institute (CPHERI), Nagpur.

Wetenschappers hebben terecht gezegd dat “in de loop van de voortgang van het ene tijdperk naar het andere, hebben we gewoon doorgegeven van een stem-leeftijd te naaien-leeftijd.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Financiële Planning Process and Environment

    Financiële Planning: Process and Environment Deze cursus wordt aangeboden als een partnership met AICPA en The American College. Het maakt gebruik van hetzelfde materiaal als de American…

  • Fiscale Verantwoordelijkheid en Budgetbeheer Bill 2000

    Pagina 1 De Indiase economie Centre for Civil Society 399 Fiscale Verantwoordelijkheid en Budget Beheer Bill 2000 Shruti Rajagopalan “Artsen zeggen van het verbruik, dat in de vroege stadia van…

  • First-Mover Nadeel

    Denk aan de grote first-mover beweging van een paar jaar terug? Het idee, dat een intense volgende tijdens de dot-com manie aan het begin van de eeuw kreeg, was dat je elke bedrag dat nodig is…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

16 + twee =