Grondbezit System Areas onder Agrarische System (Social System)

Grondbezit System Areas onder Agrarische System (Social System)

Land Tenure System: Gebieden onder Agrarische System (Social System)!

Wanneer we spreken van rurale sociologie we zijn bezig met de Agrar­ian sociaal systeem. Het belang van het land, grondbezit en land relaties, met inbegrip van de controle en het beheer, veronderstelt belangrijke betekenis in het platteland van India. Het is omwille van het feit dat een groot aantal mensen op het platteland verdienen hun levensonderhoud van het land.

Het dorp mensen zijn afhankelijk van het land direct of indirect. Het woord “land” omvat alle kenmerken en eigenschappen van de aarde. Land kan vele fysieke vormen aannemen, nl. vlaktes, moerassen, heuvels, bergen en valleien. Het kan vele soorten vegetatie en het kan ook een van de vele soorten klimaat van warm naar koud, van vochtige drogen.

Land is het nuttig om de mens op vele manieren; bijv. als een bron van voedsel, hout voor vele doeleinden, voor de jacht, als een plek om te wonen, en als een plek om te werken. Als een zaak van de feiten land betekent veel verschillende dingen te dif­lende mensen. In het algemeen is een deel van de natuurlijke omgeving.

Het is een factor van de productie in de economische processen. Over de hele wereld land wordt beschouwd als eigendom, met juridische connotatie met betrekking tot de rechten van de eigenaar­schip van het individu en de rechten en plichten van de eigendom en de soevereiniteit van overheden.

In ons land, voor het begin van de koloniale overheersing, werd het dorp land in handen van de gemeenschap als geheel. Het werd een private prop­erty toen de eerste land nederzetting werd gemaakt. De Britse regime introduceerde een nieuwe inkomsten systeem vervangt de traditionele recht van de dorpsgemeenschap over het dorp land.

De Britse Raj, dus creëerde twee vormen van onroerend goed in het land, dat wil zeggen het grootgrondbezit in sommige delen van het land en de individuele boer houderschap in anderen. ing over de invoering van prive-eigendom in het land A.R. Desai opmerkt:

Het was Lord Carnwallis die tijdens zijn ambtstermijn, creëerde de eerste groep van verhuurders in India door de invoering van de Permanente Land Settlement voor Bengalen, Bihar en Orissa in 1793. Deze verhuurders zijn gemaakt uit de belasting boeren in de provincies, die was geweest ap­opgemerkt door de politieke voorgangers van de Britse machthebbers om inkomsten te verzamelen van deze provincies op basis van commissie.

De permanente Land Settlement omgezet deze inkomsten verzamelaars in te veel verhuurders. Onder de voorwaarden van de schikking, ze hadden voortaan een vast bedrag aan de regering van de Verenigde Oost-Indische Com maken­bedrijf.

Zo is voor de eerste keer, het land niet langer eigendom van de commu­schap. Ten tweede, het werd een deel van de private eigendom. Ten derde is er ontstond een tussenpersoon in de vorm van jagirdar tussen de huurder en de overheid. Dit was een keerpunt in de geschiedenis van agrarische systeem.

Gebieden onder Agrarische System:

Het is heel gebruikelijk voor studenten van de rurale sociologie om te praten over agrarische sociale structuur, agrarische relaties, agrarische hiërarchie en vele andere dingen, zoals agrarische onrust voor problemen in verband met het land.

Toen we analyseren de onderdelen of aspecten van de agrarische sociale stelsel, hebben we de neiging om de volgende terreinen in verband met het land, land controle en land organisatie zijn onder andere:

1. Land tenure-systeem,

2. irrigatiesysteem,

3. Technologie,

4. modernisering van de landbouw met inbegrip van groene revolutie,

5. Agrarische gelaagdheid, grondbezit, landverdeling en agrar­ian klassen,

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Joint Family System

    Joint Family System In India zijn twee familie systemen heel vaak gezien. De familie systeem zou nucleaire zijn, waarbij er slechts één familie bij elkaar wonen. Dit systeem is heel…

  • Intramurale Prospective Payment System (IPPS)

    LICENTIE VOOR HET GEBRUIK VAN DE HUIDIGE PROCEDURE TERMINOLOGIE artsen ‘, vierde editie (CPT) End User Point en Click Overeenkomst: Elk gebruik hierin niet bevoegd is verboden, met inbegrip van…

  • Financiële Planning Process and Environment

    Financiële Planning: Process and Environment Deze cursus wordt aangeboden als een partnership met AICPA en The American College. Het maakt gebruik van hetzelfde materiaal als de American…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

twee × 2 =