Kyotoprotocol

Kyotoprotocol

Het Kyoto-protocol is een internationale overeenkomst die verband houden met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, die begaat Partijen zijn door het instellen van de internationaal bindende emissiereductiedoelstellingen.

In het besef dat de ontwikkelde landen zijn in principe verantwoordelijk voor de huidige hoge niveau van de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer als gevolg van de meer dan 150 jaar van industriële activiteit, het protocol legt een zwaardere last voor de ontwikkelde landen in het kader van het principe van de "gemeenschappelijke maar gedifferentieerde verantwoordelijkheden."

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Immuunrespons – Gezondheid Video MedlinePlus Medische Encyclopedie

    Overzicht Het immuunsysteem omvat gespecialiseerde witte bloedcellen, lymfocyten genoemd die zich aanpassen aan specifieke vreemde indringers te bestrijden. Deze cellen ontwikkelen tot twee…

  • immune Response

    Zodra de niet-specifieke barrières voor infectie geschonden, de immuunresponsen tegen pathogenen meespelen: verworven immuniteit ( Figuur 1 ) Kenmerken van verworven immuniteit omvatten -…

  • immuunrespons

    Definitie De immuunrespons is hoe je lichaam herkent en zich verdedigt tegen bacteriën, virussen, en stoffen die vreemde en schadelijke verschijnen. Alternative Names Aangeboren immuniteit;…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

16 − 8 =