Major Approaches to Organisatieleer klassieke en neo-klassieke Approaches

Major Approaches to Organisatieleer klassieke en neo-klassieke Approaches

Major Approaches to Organisatieleer: klassieke en neo-klassieke Approaches!

1. Classical Approach (Theory X):

De nadruk ligt op structurele factoren en functies of activiteiten om de doelstellingen te bereiken. Stress op specialisatie en coördinatie, en commandostructuur vergemakkelijkt de coördinatie en communicatie.

Vier belangrijke pijlers van de klassieke theorie zijn:

(A) Verdeling van de arbeid

(B) Scalar en functionele processen, zoals de eenheid van bevel, commandostructuur, delegatie van bevoegdheden, het definiëren van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

(C) Structuur-lijn en staf.

(D) de span of control.

De klassieke theorie heeft relevant inzicht in de aard van de organisatie. De theorie richt zich op de structuur van de formele organisatie verwaarlozen van de wisselwerking tussen individuele persoonlijkheid, informele of sociale groepen en intra-organisatorische conflicten. De klassieke theorie (Theory X) beschouwt de organisatie als een structuur die draait om werk en niet rond mensen. Theorie X uitzicht mens als een economisch wezen, resulteert in wortel en stok aanpak van de motivatie.

De klassieke benadering geloofden in autoritaire en autocratische managementstijl.

Nadelen van de klassieke theorie :

1. Negeert het menselijk gedrag en de menselijke relatie.

2. Het ontbreken van een snelle en gratis kanalen van communicatie.

3. Discontering innovatie, initiatief en verandering.

4. Gebrek aan flexibiliteit en aanpasbaarheid.

5. Strakke controle door middel van geweld en dwang.

6. Het ontbreken van intrinsieke beloningen.

2. De neo-klassieke benadering (Theory-Y) :

Deze aanpak weerspiegelt human relations evenals gedragswetenschappen aanpak. Het bestudeert motieven, het toezicht, de groep en intergroep gedrag. Zij wijst erop dat een doeltreffende coördinatie van de activiteiten is onmogelijk zonder de bereidwillige medewerking van mensen.

Deze theorie propageert mensgerichte organisatiestructuur waarin informele en formele organisaties (democratisch / participatief management stijl) zullen integreren. Twee concepten van Theory-Y aanpak zijn individueel en werkgroep, dat wil zeggen inter persoonlijke relaties en de behoefte aan bidirectionele communicatie in de organisatie verzocht om bijzondere aandacht bij de ontwikkeling van gehumaniseerd organisatiestructuur

bijdragen :

1. Benadrukt rol van de informele organisatie als agentschappen van sociale verandering (Informeel Leiderschap)

2. Taakverdeling-Neo klassieke theorie ontwikkeld motivationele theorie en de theorie van de coördinatie en leiderschap. Menselijke problemen worden veroorzaakt door een gebrek aan begrip van menselijk gedrag in organisaties.

3. Behavioral science aanpak:

Deze aanpak maakt gebruik van methoden en technieken van de sociale wetenschappen, zoals psychologie, sociologie, sociaal-psychologie en antropologie voor de studie van het menselijk gedrag. Deze aanpak bepleit dat het managen van een organisatie houdt om dingen gedaan met en door de mensen en de studie van het management moet worden gecentreerd rond mensen en hun interpersoonlijke relaties. Het benadrukt motivatie, individuele drives, relaties groep, leiderschap, groep-dynamiek etc.

4. Modern organisatietheorie:

Deze benadering definieert de organisatie als een systeem en is ook van de invloed van de omgeving op de effectiviteit van de organisatie. Deze theorie drie benaderingen weten.

(A) Systems aanpak

(B) Contingency aanpak en

(C) Multi­variate aanpak.

(een) Systemen te benaderen:

Deze aanpak is gebaseerd op het standpunt dat een organisatie is een open systeem, bestaande uit inter-gerelateerde en inter­afhankelijke elementen. De organisatie is een open-adaptief systeem interactie met zijn eigen omgeving. De meest opvallende kenmerken zijn:

(A) Milieu invloeden op de structuur,

(B) Aanpassingsvermogen (dat wil zeggen inspelen op verandering),

(C) Efficiëntie en doeltreffendheid

(D) Nadruk op menselijke waarden,

(E) Nadruk op onderlinge relatie en inter-afhankelijkheid van sub-systemen,

(F) Integratie en coördinatie van alle subsystemen in het totale systeem,

(G) De aandacht wordt besteed aan de over-all effectiviteit van het systeem in plaats van de effectiviteit van de subsystemen.

(B) Contingency aanpak:

Dit heeft betrekking op de analyse van specifieke organisaties hun externe omgeving en de vaststelling van een geschikte structuur om de vereisten van de situatie. De nadruk ligt op de noodzaak om de organisatie aan te passen aan de vraag van de veranderende technologie, behoefte aan innovatie genereren van milieu- en besluitvorming onzekerheid. Deze benadering suggereert dat “Er is niet een beste manier om een ​​van de bestuurlijke problemen aan te pakken en er is niemand beste organisatiestructuur op alle situaties aan te passen.”

De meest opvallende kenmerken zijn:

(I) situationele factoren spelen een belangrijke rol in het ontwerp van de organisatiestructuur en een geschikte stijl van leidinggeven

(Ii) De determinanten (i) Grootte van de organisatie: Groter de grootte, hoe hoger de complexiteit, (ii) interactie nodig: vrije stroom van communicatie nodig.

(C) Multivariate aanpak:

Deze benadering is een modificatie van de contingentiebenadering. Het beschouwt de organisatie als bestaande uit vier interactie variabelen te weten:

(I) Taak,

(Ii) structuur,

(Iii) technologie en

(Iv) Mensen-Interactive betekent een verandering in één variabele automatisch een verandering in andere variabelen. De interactie variabelen zijn:

(I) Task-Basic bedrijf

(Ii) Structuur-System van gezag, workflow en communicatie

(Iv) People-(Acteurs) -Mensen en hun gedrag.

Verandering kan effectief beginnen één variabele mensen re­oriented, structuur, taken en technologie kan worden veranderd. Exhibit 10.2 illustreert de multi-variëteit benadering van organisatietheorie.

Als de technologie verbetert (dat wil zeggen computer numeriek bestuurde machines, robotica, automatisering) is er behoefte aan sociale vaardigheden en de organisatiestructuur en de taak zal ook veranderen veranderen.

Als mensen re-georiënteerde (nieuw beroepsbevolking), structuur, taak en technologie zal ook veranderen.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Keynes kritiek tegen klassieke theorie

    De volgende zijn de belangrijkste punten van Keynes ‘kritiek op de klassieke theorie: 1. Onrealistische Hemelvaart van volledige werkgelegenheid Staat: Keynes beschouwd als de fundamentele…

  • Het verhogen van de productiviteit en efficiëntie in het Lab

    Farmaceutische bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om de efficiëntie om de productiviteit te verhogen, dit alles terwijl het versnellen van innovatie en bescherming van…

  • India – s schande

    India ’s schaamte Democratie is niet uitgeroeid van het land kastenstelsel. Het heeft verschanst en gemoderniseerd Dorpelingen protesteren in New Delhi in april tegen de groepsverkrachting van…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

een × drie =