Marshall – s Gedeeltelijke Equilibrium Analyse en Walras General Equilibrium Analysis

Marshall - s Gedeeltelijke Equilibrium Analyse en Walras General Equilibrium Analysis

Marshall ’s Gedeeltelijke Equilibrium Analyse en Walras General Equilibrium Analysis!

Met betrekking tot de prijsstelling onder perfecte concurrentie, zijn er twee belangrijke benaderingen aangenomen. Een benadering is gevolgd door de beroemde Engels econoom Alfred Marshall, die de partiële evenwicht aanpak en de tweede aanpak is opgesteld aanvaard Walras en heet algemeen evenwicht aanpak. We zullen onder deze beide benaderingen in de prijs theorie te verklaren.

1. Marshall ’s Gedeeltelijke Equilibrium Analysis

In gedeeltelijke evenwicht benadering van de prijsstelling, we proberen de prijsbepaling van de grondstoffenprijzen te leggen, waardoor de prijzen van andere grondstoffen constant en ook de veronderstelling dat de verschillende grondstoffen zijn niet afhankelijk van elkaar.

Bij het verklaren van gedeeltelijke evenwichtsbenadering, Marshall schrijft:

De krachten worden behandeld zijn echter zo talrijk dat het het beste om een ​​paar te analyseren op een tijd en uit te werken een aantal deeloplossingen als assistent aan onze studie. Zo beginnen we door het isoleren van de belangrijkste relaties van vraag, aanbod en de prijs met betrekking tot een bepaalde grondstof. We reduceren tot alle andere krachten laksheid van de uitdrukking “ceteris paribus”. We niet veronderstellen dat ze inert, maar voor de tijd die we negeren hun activiteit. Deze wetenschappelijke apparaat is veel ouder dan de wetenschap; Het is de methode die bewust of onbewust verstandige mensen behandeld van tijd Imme­Morial met alle moeilijke probleem van het dagelijks leven.

Zo is in Marshalliaanse uitleg van de prijsstelling onder perfecte concurrentie, functie vraag naar een commodity wordt getekend met de veronderstelling dat de prijzen van andere grondstoffen, smaken en het inkomen van de consument constant blijven. Op dezelfde manier wordt het aanbod curve van de grondstoffenprijzen geconstrueerd door aan te nemen dat de prijzen van andere grondstoffen, de prijzen van de middelen of factoren en productiefunctie gelijk blijven.

Dan zoekt Marshall ’s gedeeltelijke evenwicht analyse om de prijsbepaling van één product te verklaren door het snijpunt van vraag en aanbod curven, met prijzen van andere goederen, de prijzen van hulpbronnen enz. Blijven dezelfde. De prijzen van andere goederen, de prijzen van hulpbronnen, inkomens, etc. zijn de gegevens van het systeem die worden genomen aan het bepalen van prijs-uitvoer leggen equilib­rium van één product.

Gezien de aanname van ceteris paribus het verklaart de vaststelling van een prijs van een goederen, zeggen X, onafhankelijk van de prijzen van alle andere goederen. Met de verandering in de gegevens zullen nieuwe vraag en aanbod curven worden gevormd en die met deze nieuwe prijs van het com­grondstoffenprijzen zal worden bepaald.

Zo gedeeltelijke evenwicht analyse van de prijsbepaling bestudeert ook hoe het evenwicht prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in de gegevens. Maar gezien de onafhankelijke gegevens van de gedeeltelijke evenwichtsanalyse legt alleen de prijsbepaling van een grondstof in isolement en niet analyseren hoe de prijzen van verschillende goederen zijn van elkaar afhankelijk en met elkaar verbonden en hoe ze gelijktijdig worden bepaald.

Opgemerkt gedeeltelijke evenwichtsanalyse is gebaseerd op de veronderstelling dat de veranderingen in één sector geen significante invloed op de rest van de sectoren. Aldus gedeeltelijk equilib­rium-analyse, als de prijs van een goede veranderingen, zal het geen invloed op de vraag naar andere goederen.

Prof. Lipsey terecht schrijft: Alle partiële evenwicht analyses zijn gebaseerd op de aanname van de ceteris pari­bus. Strikt geïnterpreteerd, de veronderstelling is dat alle andere dingen in de economie worden niet beïnvloed door veranderingen in de sector in kwestie (bijvoorbeeld sector A). Deze veronderstelling is altijd geschonden enigszins, voor alles wat gebeurt in een zone moet veranderingen in andere sectoren veroorzaken. Waar het om gaat is dat de veranderingen veroorzaakte in de rest van de economie voldoende klein en diffuus, zodat het effect dat ze hebben op hun beurt op de sector A veilig kan worden genegeerd.

2. Walras General Equilibrium Analyse:

In het algemeen evenwicht analyse, naar voren gebracht door de Franse Economist Walras de prijs van een goede is niet onafhankelijk van de prijzen van andere goederen worden bepaald toegelicht. Aangezien de veranderingen in de prijs van goed X van invloed op de prijzen en hoeveelheden eiste van andere goederen en op zijn beurt de veranderingen in de prijzen en hoeveelheden van andere goederen zal van invloed op de gevraagde hoeveelheid van het goede X, het algemene evenwicht aanpak verklaart de gelijktijdige bepaling van de prijzen van alle goederen en factoren.

Zoals gezegd, partiële evenwichtsbenadering neemt aan dat het effect van de verandering van de prijs van een goede Een aldus wordt verspreid in de rest van de economie (meer dan alle andere goederen) teneinde verwaarloosbaar effect op de prijzen en hoeveelheden andere hebben individuele goederen.

Daarom, waarbij het effect van een verandering in de prijs van een goed op de prijzen en hoeveelheden van sommige andere goederen is belangrijk, want er is in het geval van onderling gerelateerde goederen, dat wil zeggen, substituten en complementaire producten, de partiële evenwicht aanpak kan niet geldig worden toegepast in dergelijke gevallen en daarom is er behoefte aan het toepassen van algemeen evenwicht analyse die de wederzijdse en gelijktijdige bepaling van hun prijzen en hoeveelheden moeten uitleggen.

Algemeen evenwicht analyse gaat over inter-relatie en onderlinge afhankelijkheid tussen equi­Librium aanpassingen met elkaar. Algemeen evenwicht bestaat wanneer aan de lopende prijzen, de quanti­banden eiste van elk product en elke factor gelijk zijn aan hun geleverde respectieve hoeveelheden.

Een verandering in de vraag of het aanbod van een goede, of factor zouden veranderingen in de prijzen en hoeveelheden van alle andere goederen en factoren veroorzaken en zal er het proces van aanpassing en aanpassing van de vraag, aanbod en de prijzen van andere goederen en factoren te beginnen tot de nieuwe algemeen evenwicht tot stand is gebracht. Inderdaad is het algemene evenwichtsanalyse oplossen van een stelsel van simultane vergelijkingen.

In een algemeen evenwicht systeem, de gevraagde hoeveelheid van elk goed wordt beschreven door een vergelijking waarin de gevraagde hoeveelheid is afhankelijk van de prijzen van alle goederen. Ook algemeen evenwichtsanalyse, verstrekt iedere goede hoeveelheid wordt beschouwd als de functie van de prijs van alle factoren van productie.

In een algemeen evenwicht systeem van de prijzen van alle goederen van invloed op de vereiste van elke goede hoeveelheid. Verder zijn de prijzen van alle factoren die van invloed op de geleverde van elke goede hoeveelheid. Naast deze cruciale vergelijkingen, zal er vergelijkingen bepalen van de prijs van elk van de factoren van de productie. Zoals hierboven opgemerkt, zou een verandering optreedt in de vraag en aanbod vergelijkingen wijzigingen in alle prijzen en hoeveelheden veroorzaken en daardoor het systeem de neiging om naar de nieuwe algemene evenwicht.

Om de onderlinge relatie en de onderlinge afhankelijkheid van de prijzen en hoeveelheden goederen en factoren en uiteindelijk uit te leggen aan de bepaling van de relatieve prijzen van alle goederen en factoren uit te leggen, worden de verhouding waarin verschillende goederen worden geproduceerd en de verschillende factoren die worden gebruikt voor de de productie van verschillende goederen is de essentie van algemene evenwicht analyse.

In dit boek zullen we hoofdzakelijk volstaan ​​met de partiële evenwichtsbenadering de Determina­tie van de relatieve prijzen. In een apart deel van dit boek zullen we de algemene evenwicht analy uitleggen­sis met behulp van Edge-waarde Box diagram.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

1 × 3 =