Methoden voor Recruitment directe, indirecte en Third Party Method

Methoden voor Recruitment directe, indirecte en Third Party Method

Enkele van de belangrijkste methoden van werving zijn als volgt: 1. Directe methode 2. Indirect Methods 3. Third Party Methods.

Wervingsmethoden verwijzen naar de wijze waarop een organisatie om de potentiële werkzoekenden bereikt. Met andere woorden, deze zijn manieren om het leggen van contacten met de potentie candidates.lt is belangrijk om te vermelden dat de wervingsmethoden zijn verschillend van de bronnen van de aanwerving.

De belangrijkste lijn van onderscheid tussen de twee is dat terwijl de eerste is het middel van de oprichting van de banden met de aspirant-kandidaten, de laatste plaats waar de potentiële werknemers beschikbaar zijn. Dunn en Stephen hebben in grote lijnen ingedeeld methoden van rekrutering in drie categorieën.

Dit zijn:

1. Direct Method

2. Indirecte Methode

3. Third Party Methode.

Een korte beschrijving van deze volgt in achtereenvolgens.

1. Directe Methode:

Bij deze methode worden de vertegenwoordigers van de organisatie naar de potentiële kandidaten in de onderwijs- en opleidingsinstituten. Ze vestigen de contacten met de kandidaten op zoek naar banen. Deze vertegenwoordigers werken in samenwerking met de plaatsing cellen in de instellingen Personen nastreven beheer; engineering, medische etc. programma’s meestal opgepikt op deze manier.

Soms sommige werkgever bedrijven zorgen voor rechtstreekse contact met de professoren en werven informa­matie over studenten met uitstekende studieresultaten. Het verzenden van de recruiter aan de conventies, semi­seminars, het opzetten van tentoonstellingen op beurzen en het gebruik van mobiele kantoor te gaan naar de gewenste centra zijn een aantal andere methoden die worden gebruikt om direct contact met de werkzoekenden vast te stellen.

2. Indirecte methoden:

Indirecte methoden zijn advertenties in kranten, op de radio en televisie, in vakbladen, technische tijdschriften etc.

Deze methode is nuttig als:

(I) Organisatie niet vinden van geschikte kandidaten worden bevorderd om te vullen van de hogere berichten

(Ii) Als de organisatie wil om uit te reiken naar een uitgestrekt grondgebied, en

(Iii) Als organisatie wil op te vullen wetenschappelijke, profes­nele en technische functies.

De ervaring leert dat hoe hoger de positie om direct te vullen in de organisatie of het door de meer geavanceerde een vaardigheid, de wijder verspreide advertenties ligt waarschijnlijk worden bereikt met veel geschikte kandidaten.

Soms veel organisaties gaan voor wat wordt aangeduid als blinde advertentie waarin alleen Box No. wordt gegeven en de identiteit van de organisatie is niet bekendgemaakt. Echter, organisaties met een regionale of nationale reputatie niet gebruiken meestal blind reclame voor de hand liggende redenen.

Terwijl het plaatsen van een advertentie te bereiken om de potentiële kandidaten, moet de volgende drie punten te worden bedacht:

1. In de eerste plaats om het type van de aanvrager men probeert te werven visualiseren.

2. Ten tweede, uit te schrijven van een lijst van de voordelen die de job zal aanbieden

3. Ten derde, om te beslissen waar de advertentie, dat wil zeggen krant met lokale, provinciale, landelijke en internationale bereik of het verkeer uit te voeren.

3. Third Party Methoden:

Deze omvatten het gebruik van particuliere uitzendbureaus, management consultants, professionele organisaties / verenigingen, employee referral / aanbevelingen, vrijwilligersorganisaties, vakbonden, databanken, arbeid aannemers etc. om contact met de werkzoekenden vast te stellen.

Nu een vraag: welke specifieke werkwijze wordt gebruikt om werknemers rekruteren in de organisatie? Het antwoord is dat het zal afhangen van het beleid van de betreffende onderneming, de positie van het arbeidsaanbod, de regering regelgeving op dit gebied en afspraken met arbeidsorganisaties. Niettegenstaande, de beste recruitment methode is om eerst te kijken binnen de organisatie.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Methoden voor executive development

    a) Op de job coaching: in het kader van deze methode superieur alleen begeleidt zijn ondergeschikte over de verschillende methoden en vaardigheden die nodig zijn om de klus te klaren. Hier de…

  • Methoden voor het enten van Bud (Orchards Management)

    Bruikbare toelichting op de methoden van enten van Buds! In enten meer dan één knop op een kleine shoot 5-10 cm lang van de moederplant wordt genomen als telg en sloot zich goed op het…

  • Methoden voor het evalueren van Onderwijs

    Evaluatie van het onderwijs kan vele doeleinden, waaronder het verzamelen van feedback voor het onderwijs verbeteren, het ontwikkelen van een portfolio voor sollicitaties, of het verzamelen van…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

6 + vijftien =