Niveau van Types beheer van informatie die op verschillende niveaus van management vereist zijn

Niveau van Types beheer van informatie die op verschillende niveaus van management vereist zijn

Enkele belangrijke soorten informatie die op verschillende managementniveaus zijn vereist zijn:

Een meer functionele indeling van de informatie is op basis van de soorten besluiten.

Informatie, zoals vereist op verschillende niveaus van het management kan worden geclassificeerd als operationeel, tactisch en strategisch.

1. Operationele informatie:

Operationele informatie heeft betrekking op de dag-tot-dag operaties van de organisatie en dus is nuttig bij het uitoefenen van controle over de operaties die repetitief van aard zijn. Aangezien dergelijke activiteiten worden gecontroleerd op een lager niveau van het management, is de operationele informatie die nodig is door de lagere management.

Zo wordt de informatie betreffende de kaspositie op dag-tot-dag basis bewaakt en beheerd op lagere managementniveaus. Ook in marketing functie, dagelijkse en wekelijkse sales informatie wordt gebruikt door een lager niveau manager om de prestaties van de sales force te bewaken.

Het kan worden opgemerkt dat de operationele informatie betrekking heeft op de activiteiten die gemakkelijk meetbaar door specifieke normen zijn. De operationele informatie heeft vooral betrekking op de huidige en historische prestaties, en is voornamelijk gebaseerd op interne bronnen van de gegevens. De voorspellende element operationele informatie is vrij laag en als dat het daar zij een korte termijn horizon.

2. Tactische informatie:

Tactische informatie helpt middle managers toewijzen van middelen en tot vaststelling van de controles naar het hoogste niveau plannen van de organisatie te implementeren. Zo kan bijvoorbeeld informatie over de alternatieve bronnen van fondsen en het gebruik ervan op de korte termijn, de mogelijkheden voor de inzet van overtollige middelen in kortlopende effecten, enz. In het midden niveaus van het management nodig zijn.

De tactische informatie is over het algemeen voorspellend, gericht op de korte termijn trends. Het kan deels bestaande en deels historische, en kan afkomstig zijn van zowel interne als externe bronnen.

3. Strategische informatie:

Terwijl de operationele informatie is nodig om erachter te komen hoe de bepaalde activiteit beter kan worden uitgevoerd, is strategische informatie die nodig is voor het maken van keuzes tussen de zakelijke mogelijkheden.

De strategische informatie helpt bij het identificeren en evalueren van deze opties, zodat een manager maakt weloverwogen keuzes die afwijken van de concurrenten en de beperkingen van wat de concurrentie aan het doen zijn of van plan bent te doen. Dergelijke keuzen worden gemaakt door uitsluitend leiders.

Strategische informatie wordt gebruikt door managers om doelen en prioriteiten vast te stellen, initiëren van nieuwe programma’s en beleid voor de aankoop en het gebruik van bedrijfsmiddelen te ontwikkelen. Zo kan bijvoorbeeld informatie over de behoeften op lange termijn van de middelen voor de lopende en toekomstige projecten van het bedrijf worden gebruikt door top level managers bij het nemen van het besluit ten aanzien van een beursgang of het naderen van de financiële instellingen voor langlopende lening.

Strategische informatie is voorspellend van aard is, is sterk afhankelijk van externe data, heeft een lange-termijn perspectief, en is vooral in beknopte vorm. Het kan soms ook “what if” scenario’s. Echter, de strategische informatie is niet alleen externe informatie.

Lange tijd werd aangenomen dat strategische informatie in principe informatie betreffende de externe omgeving. Echter wordt nu algemeen erkend dat de interne factoren zijn eveneens verantwoordelijk voor het succes of falen van strategieën en aldus wordt interne informatie ook vereist voor strategische besluitvorming.

Figuur 1.2 geeft de aard van de informatie die nodig is op verschillende niveaus van bestuurlijke hiërarchie.

Het kan worden herinnerd dat elk soort informatie heeft een rol te spelen in de effectiviteit van managers. Elk soort informatie nodig is met wisselende mate bepaald door de managers op alle niveaus. Zo kan een deel van de operationele informatie gebruikt worden, zelfs door de chief executive officer van een bedrijf.

Het verschil ligt in de hoeveelheid van elk soort informatie in de totale informatie van managers op verschillende niveaus leidinggevende hiërarchie.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

vijftien − vijf =