Schriftelijke Communicatie Kenmerken en Belang (voordelen en beperkingen)

Schriftelijke Communicatie Kenmerken en Belang (voordelen en beperkingen)

Schriftelijke communicatie: Kenmerken en Belang (voordelen en beperkingen)!

Terwijl de mondelinge communicatie natuurlijk en spontaan komt aan de mens, schriftelijke communicatie vergt veel inspanning. Door de aard van het schrijven is een gevolg van de vrij lange oefening en geduld in het leren. Het hoeft niet te worden herhaald die toespraak de eerste plaats komt en het schrijven komt daarna. In alle talen van de wereld schrijven verscheen eeuwen na het spreken.

Geschiedenis van de beschaving toont ons de verschillende stadia die de vorming van de letters van het alfabet van elke taal is verstreken. Maar één ding is duidelijk. Wat is geschreven, tenzij vernietigd, is permanent geworden. Woorden gesproken zijn echter waarschijnlijk vergeten. Dat is de reden waarom schriftelijke communicatie onontbeerlijk.

Kenmerken van schriftelijke communicatie:

(I) Schriftelijke communicatie is een creatieve activiteit die veel fantasie en inspanning om te komen tot het eindproduct vereist. Terwijl de mondelinge communicatie is spontaan, is geschreven communicatie op basis van bewuste inspanning. Laten we het voorbeeld nemen van een rapport dat we willen presenteren.

We hebben in de eerste plaats moeten alle nodige informatie te verzamelen, te regelen in een logische volgorde en dan schrijf je zeer zorgvuldig. We moeten voorzichtig zijn bij elke stap te zijn. Dat is niet altijd het geval met gesproken berichten of andere vormen van orale communicatie. Brieven en rapporten, mooi geproduceerd, weerspiegelen het imago van de organisatie. Hoe meer creatieve en fantasierijke schrijvers des te helderder het imago van het bedrijf.

(Ii) Een ander belangrijk kenmerk van schriftelijke communicatie is de tijd factor die betrokken is bij het. Mondelinge boodschappen, in een face-to-face situatie of via telefoon bereiken de ontvanger onmiddellijk en de feedback komt bijna altijd onmiddellijk. Dit is niet het geval met schriftelijke communicatie.

De afzender heeft om plannen uit zijn boodschap, nl. een brief of rapport zorgvuldig en coderen met grote zorg. Vervolgens stuurt hij het aan de persoon voor wie het is bedoeld. De ontvanger neemt zijn eigen tijd bij de ontcijfering van het. Dan geeft hij het goed nadenken of filtert door zijn hoofd en is van plan uit zijn reactie op het. Het terugsturen van het antwoord of diens s op het zal enige tijd duren. Het is dus in gedachten dat schriftelijke communicatie is een tijdrovende bezigheid worden gehouden.

(Iii) In de derde plaats dient te worden opgemerkt dat de schriftelijke mededeling heeft minder cycli dan mondeling of face-to-face communicatie. Mondelinge communicatie is een veelvoud fietsevenement. Mondelinge berichten krijgt onmiddellijk antwoord dat heel vaak leidt tot verdere uitwisseling van woorden. Dit is niet mogelijk in de schriftelijke communicatie. Meestal is het een one-cyclus evenement.

Het belang van schriftelijke communicatie :

Schriftelijke communicatie is zo belangrijk dat het niet mogelijk is te denken aan een bedrijfsorganisatie zonder. De werking van elke organisatie hangt in grote mate af van de uitwisseling van brieven, rapporten, enz. Er zijn verschillende redenen voor.

En de belangrijkste reden is dat face-to-face communicatie is niet altijd mogelijk omdat de werknemers van een organisatie kan worden gespreid over wijd verspreid geografische afstanden. We hebben dan ook af te hangen van briefwisseling. Moderne technologische afstanden zijn niet verminderd het belang van de letters. Wijze van transmissie zijn veranderd. Maar schriftelijke communicatie blijft net zo belangrijk als altijd.

Voordelen van schriftelijke communicatie:

(I) Het geeft ons verslagen, referenties etc. op die belangrijke beslissingen, rust.

(Ii) Het bouwt de juridische verdediging van de organisatie door middel van verslagen, brieven, instructies enz.

(Iii) Het bevordert de uniformiteit van het beleid en de procedures en bouwt juiste richtlijnen voor de werking van de organisatie.

(Iv) Het bouwt het imago van het bedrijf.

(V) Het zorgt voor nauwkeurigheid en betrouwbaarheid (mondelinge communicatie kan worden gewijzigd of op verschillende manieren geïnterpreteerd. Maar in de schriftelijke mededeling van de boodschap / informatie heel duidelijk of ondubbelzinnig wordt vermeld).

(Vi) Het is permanent.

(Vii) De verantwoordelijkheid kan gemakkelijk worden toegewezen. (Men kan terug te komen op de gesproken woorden. Maar niet zo over de memorie in zwart-wit).

Beperkingen van schriftelijke communicatie:

(I) Het bouwt onhandelbaar rommel van documenten en bestanden. Het kost veel aan de organisaties.

(Ii) het is tijdrovend. Onmiddellijke terugkoppeling niet mogelijk.

(Iii) Het is duur in termen van geld en manuren.

(Iv) Het wordt niet effectief in de handen van mensen die arm zijn in expressie.

(V) Ontbreken van onmiddellijke opheldering. Concluderend kunnen we zeggen dat schriftelijke communicatie blijft de ruggengraat van een organisatie; wat zijn de nadelen of beperkingen. Bijna alle formele communicatie is schriftelijk.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

8 − 2 =