Society Essay over de betekenis en de definitie van de samenleving (661 woorden)

Society Essay over de betekenis en de definitie van de samenleving (661 woorden)

Hier is uw korte essay over Society!

De term maatschappij is afgeleid van het Latijnse woord “Socius” die een metgezel, vereniging of gemeenschap betekent. Het is omdat de mens altijd leeft in het gezelschap van zijn medemensen. Dit leidde George Simmel op te merken dat gezelligheid is de essentie van de maatschappij. De term maatschappij wordt begrepen in andere zin. In onze tijd discussie van vandaag de samenleving wordt gebruikt om te verwijzen naar de leden van een specifieke groep in bijvoorbeeld-Advice Society, Harijan Society etc. een andere keer verwijst het naar een aantal instellingen zoals Arya Samaj, Brahmo Samaj. Op een andere keer samenleving verwijst naar een vereniging als ’s consumptiemaatschappij, coöperatie of culturele samenleving. De samenleving wordt ook gebruikt in de zin van een groep, zoals het platteland of stedelijke samenleving.

Maar Sociologie Society geen betrekking heeft op een groep mensen, maar de complexe patroon van de normen of wisselwerking of die ontstaan ​​tussen hen. Mensen bestaan ​​alleen als een agent van sociale relaties. Mere congregatie van individuen vormt geen samenleving. In plaats van de samenleving verwijst naar het ingewikkelde netwerk van sociale relaties, waarbij ieder individu is verweven met zijn medemensen. Vandaar Society is abstract, niet concreet, in de natuur. We kunnen ’t aanraken, maar vullen. Omdat de maatschappij woont in de hoofden van de individuele.

De maatschappij is een proces van leven niet een ding, een motie in plaats van structuur. Een systeem van sociale relaties is het belangrijkste aspect van de samenleving. Niet alle relaties zijn sociaal. Een sociale relatie impliceert wederzijdse kennis tussen individuen. Deze wederzijdse kennis direct en indirect zijn het kenmerk van elke sociale relatie. Dit idee van wederzijdse kennis wordt geïmpliceerd in F.H. Giddings definitie van de samenleving dat wil zeggen een aantal gelijkgestemde individuen, die weten en genieten van hun like-mindedness en zijn daarom in staat zijn om samen te werken voor de gemeenschappelijke doeleinden. Zo elementen van de samenleving bestaat in de “Bewustzijn van Kind” van Giddings, ‘wij-gevoel’ van Cooley of “een gemeenschappelijk neiging van W.I. Thomas.

Wanneer meer dan één persoon samen te leven en onderlinge relatie te ontwikkelen tussen hen en de verschillende sociale processen, zoals onderlinge samenwerking, concurrentie en conflict voortdurend vinden plaats in de maatschappij. De rond deze bestaande relaties te creëren samenleving. Hier bestaat bloedverwantschap tussen ouders en kinderen, broers en zussen.

Kiezers en leiders zijn gebonden in een politieke relatie. Er bestaat een economische relatie tussen de klant en de winkelier. Er bestaat een sociale relatie tussen buren. Er bestaat een religieuze relatie tussen de priester en de familieleden. Het netwerk van deze relaties is wat we de samenleving noemen.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 + 13 =