WTO Code Wereldhandelsorganisatie (Code)

WTO Code Wereldhandelsorganisatie (Code)

World Trade Organisation (WTO) Code!

De WTO via haar code biedt een kader voor een geïntegreerde aanpak van de handelsgerelateerde economische kwesties die niet kunnen worden geïsoleerd van de wereld economische orde aan te pakken.

De WTO code ligt in de internationale instrumenten, zoals de GATT 1994, de multilaterale handelsovereenkomsten (MTA) en de Plurilaterale Trade Agreements (PTA). De botsing / conflict tussen MTA en de GATT 1994 moet worden opgelost door het aanvaarden van de bepalingen van de MTA.

In essentie is de WTO-overeenkomst op basis van de resultaten van de Uruguay-ronde van de onderhandelingen.

De WTO-overeenkomst, dus, heeft betrekking op de volgende:

ik. Multilaterale overeenkomsten inzake de handel in goederen

ii. Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten

iii. Overeenkomst inzake TRIP

iv. Regels en procedures inzake geschillenbeslechting

v. Plurilaterale Trade Agreements (PTA)

vi. Trade Policy Review Mechanism (TPRM)

Onder deze overeenkomst over de landbouw verdient aandacht van de ontwikkeling van agrarische landen. De overeenkomst probeert om te gaan met niet-tarifaire maatregelen invloed op de wereldwijde concurrentie. Het richt zich specifiek op het verminderen van de binnenlandse en de exportsubsidies voor landbouwproducten.

Er wordt vastgesteld dat de huidige totale gezamenlijke meting van de steun – (in termen van niet-product specifieke subsidies en productspecifieke subsidies) niet hoger mag zijn dan 10 procent van de jaarlijkse waarde van de totale agrarische product gemeten op internationale prijs.

Er wordt verder bepaald dat de lidstaten de waarde van directe exportsubsidies tijdens de uitvoering tijdsspanne van 6 jaar moet verminderen tot een niveau van 36 procent onder de 1986-1990 basisperiode niveau. Bovendien moet de omvang van de gesubsidieerde uitvoer worden verminderd met 21 procent.

De leden moeten minimum toegang tot de markt mogelijk te maken door het verminderen van hun invoertarieven met 36 procent en toestaan ​​dat ten minste 3 procent van hun binnenlandse consumptie voor de buitenlandse agrarische consumptie in eerste instantie en daarna na 6 jaar tijd moet worden verhoogd tot 5 procent.

‘Green box’ beleid – met betrekking tot de interne steun maatregelen waardoor een minimale impact op de vrije handel – zijn niet onderworpen aan dergelijke verplichtingen te verminderen.

De Overeenkomst inzake textiel en kleding WTO is gericht op het veiligstellen van de integratie van deze sector in de GATT 1994 in vier fasen. Uiterlijk op 1 januari 2005

(I) Op 1 januari 1995 16% van het totale volume van de invoer van kleding sector belastingen en in 1990

(Ii) 1 januari 1998, of minder dan 17% van de 1990 invoer

(Iii) 1 januari 2002 niet minder dan 18% van de invoer

(Iv)) 1 januari 2005, alle resterende producten te integreren.

Integratie betekent dat de handel in textielproducten en kleding worden beheerst door het Algemeen Reglement van de GATT ten opzichte van het Multivezelakkoord (MFA).

De Overeenkomst inzake anti-dumping bevat nieuwe en meer gedetailleerde regels en criteria, anti WTO­dumpingmaatregelen en geschillenbeslechting.

De WTO-overeenkomst omvat alle internationaal verhandelde diensten en streeft naar een geleidelijke liberalisering van de dienstensector.

De TRIPS-overeenkomst heeft betrekking op de bescherming van de volgende categorieën van intellectuele eigendomsrechten:

(I) het auteursrecht; (Ii) merken; (Hi) geografische aanduidingen; (Iv) industriële ontwerpen; (V) octrooien; (Vi) geïntegreerde schakelingen; en (vii) handelsgeheimen.

Auteursrechten wordt bepaald dat de Berner Conventie moet worden voldaan voor de bescherming van literaire en artistieke werken, waaronder het programmeren van computers.

De eigenaar van het ingeschreven merk bezit de exclusieve rechten voor het gebruik ervan.

De geografische aanduiding heeft betrekking op de identificatie van een product van oorsprong uit het grondgebied van de lidstaat; en het moet wettelijk worden beschermd.

Nijverheid worden beschermd gedurende ten minste 10 jaar en octrooien voor 20 jaar.

Topografische geïntegreerde schakelingen worden beschermd 10 jaar. Handelsgeheimen en know-how van de commerciële waarde worden beschermd tegen misbruik van vertrouwen.

De regeringen van de lidstaten zijn verplicht om passende wetgeving vast te stellen in dit verband. De Raad voor de TRIPS is om de leden van de naleving in deze richting volgen.

Het orgaan voor geschillenbeslechting te worden opgezet door de WTO is om het stelsel voor geschillenbeslechting regeren volgens vastgestelde regels en procedures.

Plurilaterale Trade Agreements (PTA) bestaat uit:

(I) Overeenkomst inzake de handel in burgerluchtvaartuigen

(Ii) Overeenkomst inzake overheidsopdrachten

(Iii) Internationale Bovine Meat

(Iv) International Dairy overeenkomst.

TPRM is bedoeld om de handel beleid en de praktijk in het kader van MTA en PTA te herzien. De taak uit te voeren door het Trade Policy Review Body worden uitgevoerd.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

  • Financieel beheer flashcards

    De twee fundamentele bronnen van de middelen voor alle bedrijven zijn schuld en eigen vermogen. Het is het beheer van de vlottende activa, zoals inventaris, en kortlopende schulden, zoals geld…

  • Justinianus, Code van

    Kijk naar andere woordenboeken: Code van Justinianus – Code van Justinianus, = Justinianus Code. (Zie ↑ Justinianus code) … Handige Engels woordenboek Justinianus code – Zelfstandig naamwoord…

  • flexibel werken

    Flexibel werken beschrijft een scala aan mogelijkheden werkgelegenheid bedoeld om werknemers te helpen de balans tussen werk en privé. Waarom de term “flexibel” gebruiken? Het is omdat flexibel…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

19 − 10 =