WTO en de impact op de Indiase economie – College Essays – 11055 Woorden

WTO en de impact op de Indiase economie - College Essays - 11055 Woorden

WTO en de impact op de Indiase industrie

INVOERING

India is een van de oprichters van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1947 en zijn opvolger, de World Trade Organization (WTO), die op 1.1.95 na de afsluiting van de Uruguay-ronde (UR) van de multilaterale handelsbesprekingen in werking is getreden onderhandelingen. deelname van India in een steeds meer op regels gebaseerd systeem in het bestuur van de internationale handel is om meer stabiliteit en voorspelbaarheid, die uiteindelijk zou leiden tot meer handel en welvaart voor zichzelf en de 134 andere landen die nu de WTO bestaan ​​te garanderen. India ook gebruik maakt automatisch van MFN en nationale behandeling voor de uitvoer naar alle WTO-leden. De WTO-overeenkomsten betreffen zowel goederen, diensten en intellectuele eigendom. De drie bijbehorende overeenkomsten, zoals hierboven genoemd, zijn: ➢ Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT)

➢ General Agreement on Trade in Services (GATS)

➢ Algemene Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom

Deze overeenkomsten:

1. Uitwerken van de beginselen van de liberalisering en de toegestane uitzonderingen. 2. Voeg de verbintenissen van afzonderlijke landen om aangepaste tarieven en andere handelsbarrières te verlagen en te openen en te houden de markten open diensten. 3. Stel procedures voor het beslechten van geschillen.

4. voorschrijven speciale behandeling voor ontwikkelingslanden.

5. vereisen regeringen hun handelsbeleid transparanter te maken door een kennisgeving aan de WTO over de geldende wetgeving en maatregelen genomen, en door middel van regelmatige verslagen door het secretariaat op het handelsbeleid van de landen ‘te maken.

Structuur van de overeenkomsten:

Tabel 1. Basis structuur van de WTO-overeenkomsten

| | Goederen | Diensten | Intellectul | | | | | Onroerend goed | | Grondbeginselen | GATT | GATS | TRIP | | Extra Details | Andere producten | Services bijlagen | | | | Overeenkomsten en bijlagen | | | | Toegang tot de markt | ‘lijsten van | Landen’ Provincies lijsten van | | | Verplichtingen | verplichtingen (en uitzonderingen) | verplichtingen | |

Naast die getoond in de Tabel 1, zijn er twee groepen van overeenkomsten, namelijk overeenstemming bereikt over het handelsbeleid beoordelingen en de twee multilaterale overeenkomsten niet door alle leden ondertekend (burgerluchtvaartuigen, overheidsopdrachten).

UR OVEREENKOMST EN LIBERALISERING

Liberalisering van de handel.

Ook u kunt bestellen hier.

Read more

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

9 + vijf =